Den extra årsstämmans protokoll för 2018 finns nu tillgängligt.

Extra årsstämman 2018’s protokoll finns nu under ”Dokument för inloggade”.