Ja. För att få hyra ut lägenheten i andra hand krävs att styrelsen godkänner hyresgästen. Vi medger uthyrning max ett år i taget, dvs. efter ett år får man ansöka igen. Ansökan görs på följande blankett.