Om Johanneshöjden

Kvarteret Johanneshöjden ligger centralt beläget i Västerås, i stadsdelen Karlsdal. Bostadsrättsföreningen består av 122 lägenheter i tre bostadshus, byggda i två etapper. Dessa var färdigbyggda under 2003 respektive 2004. Fastighetskartor och planlösningar över lägenheter finns här.

Fastighetsbeteckning: Tegnér 4 Västerås

Adress: Johanneshöjden 2, 4, 6 och 8, 72219 Västerås (visa karta)

Historik

Kvarteret uppfördes av ArosTornet i två etapper under åren mellan 2002 och 2004. 2005 såldes kvarteret till Akelius Fastigheter. Under hösten 2006 lät Akelius starta en ombildningsprocess där kvarteret skulle omvandlas från hyresbostäder till bostadsrätter. Bostadsrättsföreningen Johanneshöjden bildades 2006-11-13.

  • 2006-11-13: Föreningen bildas.
  • 2006-12-14: Formellt erbjudande från Akelius om att köpa fastigheten.
  • 2007-10-15: Beslut på stämma att köpa fastigheten.
  • 2007-11-27: Lantmäteriförrättning, delning fastighet slutförd.
  • 2007-12-04: Undertecknande av köpehandlingar.
  • 2007-12-19: Tillträde, föreningen tar över fastigheten.

Fastighetsskötsel

Fastighetsskötsel sköts av MARK.

Felanmälan
Mail: fel@markbolagen.se
Telefon: 021-475 65 65 (vardagar kl 07:00 – 16:00)

Jour

Fastighetsjour:

Sköts av MARK. 010-471 77 77.
Detta nummer ringer du då du har akuta problem som exempelvis strömlöst i lägenheten eller dylikt.

Låsöppning och störningsjour:

Sköts av Securitas
Störningsjour: 010-470 57 00
(Notera att denna tjänst kostar föreningen pengar att nyttja varje gång.)

Parkeringsvakt: 010-470 57 00

Ekonomiadministration, Parkering/Garage

Ekonomiadministration utförs av Simpleko. I deras uppdrag ingår att sköta administrationen kring hyresbetalningar
för lägenheter och garageplatser samt administration av kön till garage och parkeringsplatserna.

Parkeringsplatsnumreringarna för våra utomhusplatser hittar ni här.

Telefon: 018-66 01 60, mån-tor kl 09.00–12.00
E-post: info@simpleko.se

Lås, tvättbokning, fjärrkontroll till garage

Låscenter ansvarar för föreningens lås- och tvättbokningssystem, samt de digitala namlistorna på skärmarna.

Önskar Ni en extra nyckel, tagg eller fjärrkontroll till garaget kontakta styrelsen (dessa bekostar Ni själv):
Mail: styrelsen@johanneshojden.se

Internet, kabel-TV, och telefoni

Bostadsrättsföreningen har bredband-, telefoni- och TV-tjänster indraget från Bredband2, och Telenor (f d ComHem). Samtliga lägenheter har nätverksuttag till Bredband2 och ”tre hål i väggen” från Telenor (f d ComHem). Det finns även traditionella telefonjack.

Hemförsäkring

Bostadsrättsföreningen har tecknat en fastighetsförsäkring samt bostadsrättstillägg för alla medlemmar hos Länsförsäkringar Bergslagen. OBS det ingår ej hemförsäkring. Denna kan tecknas hos samma bolag och medlemmarna bör då tala om att det finns bostadsrättstillägg tecknat hos dem.