Om Johanneshöjden

Kvarteret Johanneshöjden ligger central beläget i Västerås, i stadsdelen Karlsdal. 122 lägenheter i tre bostadshus, byggda i två etapper färdigbyggda under 2003 respektive 2004. Fastighetskartor och planlösningar över lägenheter finns här.

Fastighetsbeteckning: Tegnér 4 Västerås

Adress: Johanneshöjden 2, 4, 6 och 8, 72219 Västerås (visa karta)

Historik

Kvarteret uppfördes av ArosTornet i två etapper under åren mellan 2002 och 2004. 2005 såldes kvarteret till Akelius Fastigheter. Under hösten 2006 lät Akelius starta en ombildningsprocess där kvarteret skulle omvandlas från hyresbostäder till bostadsrätter. Bostadsrättsföreningen Johanneshöjden bildades 2006-11-13.

  • 2006-11-13: Föreningen bildas.
  • 2006-12-14: Formellt erbjudande från Akelius om att köpa fastigheten.
  • 2007-10-15: Beslut på stämma att köpa fastigheten.
  • 2007-11-27: Lantmäteriförrättning, delning fastighet slutförd.
  • 2007-12-04: Undertecknande av köpehandlingar.
  • 2007-12-19: Tillträde, föreningen tar över fastigheten.

Fastighetsskötsel

Fastighetsskötsel sköts av MARK.

Felanmälan
Mail: fel@markbolagen.se
Telefon: 021-475 65 65 (vardagar kl 07:00 – 16:00)

Parkering/Garage

Våra parkeringar (stolpplatser och garage) administreras av Riksbyggen , telefonnummer: 018 – 66 01 60
Parkeringsplatsnumreringarna för våra utomhusplatser hittar ni här.

Övrigt

Låsöppning och störningsjour sköts av Avarn Security.
Störningsjour: 021-31 45 50 (Notera att denna tjänst kostar föreningen pengar att nyttja var gång.)

Ekonomiadministration

Ekonomiadministration utförs av Riksbyggen. I deras uppdrag ingår att sköta administrationen kring hyresbetalningar för lägenheter och garageplatser samt administration av kön till garage och parkeringsplatserna.

Internet, kabel-TV, och telefoni

I lägenheterna finns bredband-, telefoni- och TV-tjänster indraget från Stadsnät, Bredbandsbolaget och ComHem. Samtliga lägenheter har ”fiberanslutning” till Bredbandsbolaget/Stadsnät och ”tre hål i väggen” från ComHem. Det finns även traditionella telefonjack.

Hemförsäkring

Bostadsrättsföreningen har tecknat en fastighetsförsäkring samt bostadsrättstillägg för alla medlemmar hos Länsförsäkringar Bergslagen. OBS det ingår ej hemförsäkring. Denna kan tecknas hos samma bolag och medlemmarna bör då tala om att det finns bostadsrättstillägg tecknat hos dem.