Ytterligare information rörande närområdet.

Bakgrund
Det är planerat enligt detaljplan 1434 att det bl.a. skall byggas studentlägenheter där Cykelringen nu har sin verksamhet.

Fakta
Det har den 18/8 inkommit en bygglovsansökan till kommunens byggnadskontor rörande Tegnér 5 (marken där cykelringen nu ligger).
Ni hittar denna bygglovsansökan under dokument för inloggade.

Vi i styrelsen tittar nu på hur detta kan komma att påverka föreningen och dess medlemmar.

Styrelsen