En FAQ finns nu på vår sida.

Vi får in många frågor till styrelsen och vi känner att kanske kan vi sprida information som efterfrågas frekvent genom denna FAQ.

Ni hittar den i menysystemet när ni är inloggade.