Nya föreslagna stadgar finns nu tillgängliga.

De nya föreslagna stadgarna, som röstats igenom vid en av två förreningsstämmor, finns nu tillgängliga under dokument för inloggade. Vid kommande årsstämma kommer vi att åter igen rösta om dessa stadgar. Röstar stämman igenom dessa stadgar blir de gällande och ersätter iom det de nuvarande stadgarna.