Problem med att fjärröppna entrédörren

För en tid sedan har vissa boende i föreningen haft problem att fjärröppna entrédörren för besökare från sin mobiltelefon. Anledningen till problemet är att vissa operatörer har valt att automatiskt aktivera funktionen VoLTE (röstsamtal över 4G) för sina kunder. VoLTE använder sig inte av DTMF-/tonsignalering vilket medför att ett tryck på knappen # heller inte fungerar.

Genom att på sin telefon avaktivera VoLTE ska problemet lösas. Det kan skilja sig mellan olika operatörer och mellan olika telefontyper (iPhone/Android) hur avaktiveringen går till.

Västerås Låscenter håller på att göra en lathund som täcker upp alla olika fall, men har inte satt något datum för när arbetet ska vara klart. Innan dess hänvisas vi till våra respektive telefonoperatörer för att få hjälp.