Styrelsen

Styrelsen har månatliga möten där allt om fastigheten och dess skötsel diskuteras och fattas beslut på vad som behövs göras. Styrelsen hanterar också inkomna medlemsärenden som lägges i föreningens brevfack i 2:an och 4:an.

Styrelsens sammansättning:
Klas Helgoson (Styrelseordförande)
Svante Johansson (Vice ordförande)
Emma Pipar (Sekreterare)
Igino Grando (Kassör)
Melinda Tanner (Styrelseledamot)
Arshad Simitko (Styrelseledmot)
Rebecca Sahlén (Styrelsesuppleant)
Mikaela Kaya (Styrelsesuppleant)

Kontakta styrelsen

Du kan kontakta styrelsen genom att använda formuläret som finns på kontaktsidan eller mejla till styrelsen@johanneshojden.se. Styrelsen har även brevlådor i entréerna på Johanneshöjden 2 och 4.

Valberedningen

Valberedningens sammansättning:
Charlotte Rylander
Jenny Berglund

Kontakta valberedningen

Du kan kontakta valberedningen genom att mejla till:
valberedningen@johanneshojden.se.