Styrelsen

Styrelsen har månatliga möten där allt om fastigheten och dess skötsel diskuteras och fattas beslut på vad som behövs göras. Styrelsen hanterar också inkomna medlemsärenden som lägges i föreningens brevfack i 2:an och 4:an.

Styrelsens sammansättning:
Sebastian Eklund (Styrelseordförande)
Ann-Cathrine Engström Stangfors (Vice ordförande)
Igino Grando (Kassör)
Dag Nyström (Sekreterare)
Daniel Nyselius (Styrelseledamot)
Tobias Eriksson (Styrelseledamot)
Marianne Ramström (Styrelsesuppleant)
Maria Krantz (Styrelsesuppleant)

Kontakta styrelsen

Du kan kontakta styrelsen genom att använda formuläret som finns på kontakt sidan eller mejla till styrelsen@johanneshojden.se. Styrelsen har även brevlådor i entréerna på Johanneshöjden 2 och 4.

Valberedningen

Valberedningens sammansättning:
Emma Pipars
Johan Häggqvist

Kontakta valberedningen

Du kan kontakta valberedningen genom att mejla till valberedningen@johanneshojden.se.