Styrelsen

Styrelsen har månatliga möten där allt om fastigheten och dess skötsel diskuteras och fattas beslut på vad som behövs göras. Styrelsen hanterar också inkomna medlemsärenden som lägges i föreningens brevfack i 2:an och 4:an.

Styrelsens sammansättning:
Christina Andersson (Styrelseordförande)
Bengt Jansson (vice ordförande)
Igino Grando (Kassör)
Tobias Eriksson (Sekreterare)
Ann-Cathrine Engström Stangfors (Styrelseledamot)
Daniel Nyselius (Styrelsesuppleant)
Dag Nyström (Styrelsesuppleant)

Kontakta styrelsen

Du kan kontakta styrelsen genom att använda formuläret som finns på kontakt sidan eller mejla till styrelsen@johanneshojden.se. Styrelsen har även brevlådor i entréerna på Johanneshöjden 2 och 4.

Valberedningen

Valberedningens sammansättning:
Sebastian Eklund
Johan Häggqvist

Kontakta valberedningen

Du kan kontakta valberedningen genom att mejla till valberedningen@johanneshojden.se.