Styrelsen

Styrelsen har månatliga möten där allt om fastigheten och dess skötsel diskuteras och fattas beslut på vad som behövs göras. Styrelsen hanterar också inkomna medlemsärenden som lägges i föreningens brevfack i 2:an och 4:an.

Styrelsens sammansättning:
Bengt Jansson (Styrelseordförande)
Ann-Cathrine Engström Stangfors (Vice ordförande)
Emma Pipar (Sekreterare)
Klas Helgoson (Kassör)
Charlotte Rylander (Styrelseledamot)
Sammouel Yacoub (Styrelseledamot)
Melinda Tanner (Styrelsesuppleant)

Kontakta styrelsen

Du kan kontakta styrelsen genom att använda formuläret som finns på kontaktsidan eller mejla till styrelsen@johanneshojden.se. Styrelsen har även brevlådor i entréerna på Johanneshöjden 2 och 4.

Valberedningen

Valberedningens sammansättning:
Anita Olandersson

Kontakta valberedningen

Du kan kontakta valberedningen genom att mejla till:
valberedningen@johanneshojden.se.