Om Johanneshöjden

Kvarteret Johanneshöjden ligger centralt beläget i Västerås, i stadsdelen Karlsdal. Bostadsrättsföreningen består av 122 lägenheter i tre bostadshus, byggda i två etapper. Dessa var färdigbyggda under 2003 respektive 2004. Fastighetskartor och planlösningar över lägenheter finns här.

Fastighetsbeteckning: Tegnér 4 Västerås

Adress: Johanneshöjden 2, 4, 6 och 8, 72219 Västerås (visa karta)

Historik

Kvarteret uppfördes av ArosTornet i två etapper under åren mellan 2002 och 2004. 2005 såldes kvarteret till Akelius Fastigheter. Under hösten 2006 lät Akelius starta en ombildningsprocess där kvarteret skulle omvandlas från hyresbostäder till bostadsrätter. Bostadsrättsföreningen Johanneshöjden bildades 2006-11-13.

  • 2006-11-13: Föreningen bildas.
  • 2006-12-14: Formellt erbjudande från Akelius om att köpa fastigheten.
  • 2007-10-15: Beslut på stämma att köpa fastigheten.
  • 2007-11-27: Lantmäteriförrättning, delning fastighet slutförd.
  • 2007-12-04: Undertecknande av köpehandlingar.
  • 2007-12-19: Tillträde, föreningen tar över fastigheten.

Fastighetsskötsel

Fastighetsskötsel sköts av MARK.

Felanmälan
Mail: fel@markbolagen.se
Telefon: 021-475 65 65 (vardagar kl 07:00 – 16:00)

Jour

Fastighetsjour:

Sköts av MARK. 010-471 77 77.
Detta nummer ringer du då du har akuta problem som exempelvis strömlöst i lägenheten eller dylikt.

Låsöppning och störningsjour:

Sköts av Securitas
Störningsjour: 010-470 57 00
(Notera att denna tjänst är belagd med en avgift som betalas av den som stör. Går det inte att identifiera den som stör kan ev. anmälaren få betala.)

Parkeringsvakt: 0771-76 70 00

Ekonomiadministration, Parkering/Garage

Ekonomiadministration utförs av Simpleko. I deras uppdrag ingår att sköta administrationen kring hyresbetalningar
för lägenheter och garageplatser samt administration av kön till garage och parkeringsplatserna.

Telefon: 018-66 01 60, mån-tor kl 09.00–12.00
E-post: info@simpleko.se

Parkeringsplatsnumreringarna för våra utomhusplatser hittar ni här.

Utöver de utomhusplatser som finns till förhyrning finns:

  • 3 st gästparkeringsplatser: 8123, 8124 och 8125. En speciell Easy Park-kod gäller.
    Kontakta styrelsen för att få tillgång till koden.
  • Gästladdningsplats(nr 8126), en p-plats för laddning av el-/hybridbil. Den är avsedd för gäster till medlemmar och medlemmar. Ett speciellt avtal tecknas för att få tillgång till den. Kontakta styrelsen vid intresse.

Lås, tvättbokning, fjärrkontroll till garage

Låscenter ansvarar för föreningens lås- och tvättbokningssystem, samt de digitala namlistorna på skärmarna.

Önskar Ni en extra nyckel eller tagg till garaget som Ni bekostar själv?
Fyll då i den särskilda beställningsblanketten som finns här (Du hittar den även under FAQ när du är inloggad).
Lämna den ifyllda blanketten i styrelsens postfack, eller scanna in och maila till styrelsen.
Mail: styrelsen@johanneshojden.se

Önskar ni beställa en fjärrkontroll till garaget?
Ange följande uppgifter till styrelsen via mail eller på papper i styrelsens postfack:

Namn, adress, lägenhetsnummer, e-postadress och/eller mobilnummer.
Fjärrkontrollen kostar 500 kr som betalas vid hämtning hos Västerås Låscenter.

Internet, kabel-TV, och telefoni

Bostadsrättsföreningen har bredband-, telefoni- och TV-tjänster indraget från Bredband2, och Telenor (f d ComHem). Samtliga lägenheter har nätverksuttag till Bredband2 och ”tre hål i väggen” från Telenor (f d ComHem). Det finns även traditionella telefonjack.

Hemförsäkring

Bostadsrättsföreningen har tecknat en fastighetsförsäkring samt bostadsrättstillägg för alla medlemmar hos Länsförsäkringar Bergslagen. OBS det ingår ej hemförsäkring. Denna kan tecknas hos samma bolag och medlemmarna bör då tala om att det finns bostadsrättstillägg tecknat hos dem.