Styrelsen

Styrelsen har månatliga möten där allt om fastigheten och dess skötsel diskuteras. Där fattas beslut om åtgärder som behöver göras. Styrelsen hanterar också inkomna medlemsärenden som läggs i föreningens brevfack i 2:an eller 4:an.

Styrelsens sammansättning (konstituerad 2023-05-17):
Klas Helgoson (Styrelseordförande)
Svante Johansson (Vice ordförande)
Mikaela Kaya (Sekreterare)
Melinda Tanner (Kassör)
Rebecca Sahlén (Styrelseledamot)
Emil Karlsson (Styrelseledamot)
Karl Holmquist (Styrelsesuppleant)

Kontakta styrelsen

E-post: styrelsen@johanneshojden.se.
Vanlig post: postfacken i entréerna på Johanneshöjden 2 och 4.

Telefon: 070-269 25 23 (Ordförande)

Valberedningen

Valberedningens sammansättning:
Jenny Berglund

Kontakta valberedningen

Du kan kontakta valberedningen genom att mejla till:
valberedningen@johanneshojden.se.