Följ mer information om det kamerabevakningssystem som sedan torsdag 24 mars 2022 är taget i drift se länkarna nedan: Följande länkar ger mer information om dessa bestämmelser och rättigheter: https://www.imy.se/verksamhet/kamerabevakning/kamerabevakning-pa-olika-omraden/bostadsrattsforeningar-och-hyresvardar/ https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2017/06/sou-201755/