Kamerabevakningssystem fr om torsdag 24 mars 2022

Bostadsrättsföreningen Johanneshöjden följer de bestämmelser som dataskyddsförordningen och kamerabevakningslagen ställer på ett kamerabevakningssystem.

Detta innebär att vi bland annat tar hänsyn till ”bevakades rättigheter” dvs de rättigheter varje privatperson har på ett område med kamerabevakning.

Följande länkar ger mer information om dessa bestämmelser och rättigheter:

Integritetsskyddsmyndigheten – Bostadsrätts­föreningar och hyresvärdar

Kamerabevakningslagen SOU 2017:55

Med vänlig hälsning

Styrelsen, Brf Johanneshöjden